Nhớ ngày xưa Tú Xương
Ra đứng mom sông
Nhìn nước xoáy đò đầy mà hoảng hốt
Lang thang quãng vắng bờ đê
Nhìn ai chân thấp chân cao
Quang quang gánh gánh
Vạc kêu sạt cả đêm khuya
Cánh cò trắng sà đen mặt nước
Hết đông rồi vẫn bức sốt áo bông

Nhìn ai chân thấp chân cao. Quang quang gánh gánh (Ảnh: dkn.tv)

Ta không có người vợ như ông
Để khóc rằng Duyên, rằng Nợ…
Cuối đời ta lang thang
Mỏi mệt quá đứng bên đời mà thở
Ước một đêm trăng
Trời nồng không gió
Một tô hủ tiếu chay
Ở một quán chờ…

Ước một đêm trăng. Trời nồng không gió (Ảnh: pinterest.com)

Ước làm ngọn tóc mai
Chẳng biết ngắn dài
Theo gió chướng đậu êm cành khế tím
Nghe tiếng cười
Âm ấm nắng xuân
Nở tím trời
Thao thiết dòng Ngân…

Nghe tiếng cười. Âm ấm nắng xuân (Ảnh: pinterest.com)

Anh Vũ