Giữa dòng đời bon chen
Trăm hoa đua hương sắc
Có hoa tím, hoa hường
Có hoa xanh, hoa trắng

Có hoa theo ánh nắng
Như là hoa hướng dương

Giữa dòng đời bon chen. Trăm hoa đua hương sắc. (Ảnh: pinterest.com)

Có hoa mở giữa đầm
Vẫn giữ mình thanh khiết
Nhưng nhiều người chưa biết
Hoa Quỳnh đẹp chỗ nào?

Quỳnh không thích ồn ào
Quỳnh không thích phô diễn
Mấy ai hiểu cá tính
Rất đáng quý của Quỳnh

Muốn dâng trọn nhụy mình
Cho giọt sương thanh khiết

Nhưng nhiều người chưa biết. Hoa Quỳnh đẹp chỗ nào? (Ảnh: YouTube)

Ôi giọt sương nào biết
Đến với Quỳnh nửa đêm
Giọt sương sẽ hiểu thêm
Vì đâu chờ diễm phúc…

Nguyễn Quốc Khanh