Thương nhớ ơi xin gửi vào mùa hạ
Để phượng hồng vương vấn phút chia ly
Mưa nặng hạt cho nỗi lòng ngây dại
Tuổi học trò rồi cứ thế qua đi

Mưa nặng hạt cho nỗi lòng ngây dại, tuổi học trò rồi cứ thế qua đi (Ảnh: zhuanlan.com)

Cho giây phút ta nhìn nhau lần cuối
Cho nụ cười dẫu nước mắt hoen mi
Cho ngày tháng chút thôi trôi chậm lại
Mái trường ơi mai ta phải xa rồi

Mai Sơn Hào Hiệp