Hàn thực đem mưa cỏ tốt ghê
Mạ xanh gió chạy, liễu mượt đê
Có nhà mà chẳng về nhà được
Cuốc ơi, đừng nhắc nữa đường về

Tác giả: Khuyết danh
Chuyển ngữ: Bùi Đại Dũng

Nguyên tác tiếng Hán:

雜詩其十三(近寒食雨草萋萋)

近寒食雨草萋萋,
著麥苗風柳映堤。
等是有家歸未得,
杜鵑休向耳邊啼。

tap thi 1

Tạp thi kỳ 13 (Cận hàn thực vũ thảo thê thê)

Cận hàn thực vũ thảo thê thê,
Trước mạch miêu phong liễu ánh đê.
Đẳng thị hữu gia quy vị đắc,
Đỗ quyên hưu hướng nhĩ biên đề.

Dịch nghĩa

Gần tiết hàn thực cỏ nhờ nước mưa tươi tốt
Ngọn lúa non trước gió thổi liễu ánh trên bờ đê
Rõ ràng là có nhà mà chưa về nhà được
Đỗ quyên xin đừng hót líu lo bên tai

Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca, tản văn, âm nhạc mà chuyên mục Văn hóa Thời báo Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng cho độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.

Xem thêm: