Ngắm trăng đêm 17

Quá rằm trăng vẫn tròn đầy

Ông già cô quạnh ở ngoài bến sông

Cuốn rèm, trăng ngó qua song

Chống gậy ra ngõ, trăng lồng bóng cây

Chẳng yên, cá quẫy đó đây

Chẳng yên, trăng rọi, chim xoay cựa mình

Bên lều, dãy quýt, dãy chanh

Sương sa, đêm lạnh, trắng cành như hoa.

Tác giả: Đỗ Phủ
Chuyển ngữ: Bùi Đại Dũng

ngam trang dem 17

Nguyên tác tiếng Hán:

十七夜對月

秋月仍圓夜,

江村獨老身。

卷簾還照客,

倚杖更隨人。

光射潛虯動,

明翻宿鳥頻。

茅齋依橘柚,

清切露華新。

Thập thất dạ đối nguyệt

Thu nguyệt nhưng viên dạ

Giang thôn độc lão thân

Quyển liêm hoàn chiếu khách

Ỷ trượng cánh tùy nhân

Quang xạ tiềm cầu động

Minh phiên túc điểu tần

Mao trai y quất dữu

Thanh thiết lộ hoa tân

Dịch nghĩa:

Trăng thu đêm nay vẫn tròn

Thân già cô quạnh ở xóm bên sông

Cuốn rèm, trăng còn ngó khách

Chống gậy, trăng vẫn theo mình

Ánh rọi xuống làm cho con cầu long đã lặn phải cựa quậy

Bóng sáng soi vào, khiến con chim ngủ xoay mình luôn

Lều tranh dựa bên dãy cây quýt cây bưởi

Đêm lạnh hạt móc mới đọng như hoa

Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca, tản văn, âm nhạc mà chuyên mục Văn hóa Thời báo Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng cho độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.

Xem thêm: