Khi con đến tuổi biết yêu
Mẹ luôn lo lắng những điều rất xa
    Con gái như một bông hoa
Mẹ răn: đừng có ba hoa, nhiều lời

     Miệng con chúm chím hoa cười
Mẹ sinh con gái cho người khác vui
     Bao điều mẹ dặn nhỏ thôi
Mà con làm suốt một đời chưa xong

Mẹ cầu mong chuyện bất thường / Đừng ngăn lối giữa bước đường con đi…

    Yêu con, mẹ chỉ ước mong
Đời luôn suôn sẻ, để không gặp buồn
    Mẹ cầu mong chuyện bất thường
Đừng ngăn lối giữa bước đường con đi…

    Bao người trồng gốc cây si
Mẹ cười: chọn lấy lối đi một người!

Thu Phương