Có những người xưa cũ
Bây giờ vẫn chưa quên
Có những người mới đến 
Chưa một dòng họ tên

Người nhớ quên người nhớ
Một thời ngang qua đời 
Người đợi như hoa đợi
Hương lan thơm hương người

Cánh hoa chúm chím cười 
Mùa lên cong mép lá
Dìu dịu hương trẻ tuổi 
Nâng bước chân người già

Có và không tất cả
Cuộc đời cuộc dạo chơi 
Mơ ngày cầm được gió
Ngát hương hoa cổng trời... 

Clip ý nghĩa: Sông có khúc, người có lúc, vạn sự tùy duyên không tranh đấu thì hạnh phúc đong đầy

videoinfo__video3.dkn.tv||8d12f6814__