Chẳng là biển của ngày xưa

Chẳng còn núi đợi sóng xô giận hờn

Cát Bà chiều biển đằm hơn

Gió vu vơ, sóng cô đơn dội về.

Cát Bà chiều biển đằm hơn / Gió vu vơ, sóng cô đơn dội về.
Cát Bà chiều biển đằm hơn / Gió vu vơ, sóng cô đơn dội về.

Đâu rồi cát trắng pha lê

Nắng vàng còn trải đam mê một thời

Trùng dương con nước đầy vơi

Vỗ về nghìn nỗi bồi hồi xót xa

Trùng dương con nước đầy vơi / Vỗ về nghìn nỗi bồi hồi xót xa
Trùng dương con nước đầy vơi / Vỗ về nghìn nỗi bồi hồi xót xa

Liêu xiêu con sóng Cát Bà

Lang thang ca mãi lời ca thủy triều

Trời trong veo

nước trong veo

Lưng chiều một mảnh

trăng treo

mỏi mòn…

Trời trong veo nước trong veo / Lưng chiều một mảnh trăng treo mỏi mòn...
Trời trong veo nước trong veo / Lưng chiều một mảnh trăng treo mỏi mòn…

Thúy Hằng