Tâm đặt ở đâu để chỉ đường?
Đặt ngay trên ngực để yêu thương
Đặt trên khóe mắt nhìn đau khổ
Trên tai để nghe nỗi đoạn trường.

Tâm đặt ở đâu để chỉ đường? Đặt ngay trên ngực để yêu thương (Nguồn ảnh: hanyunjinghong.com)

Tâm đặt trên tay là giúp đỡ
Trên môi là an ủi mọi người
Trên vai là để cùng chia sẻ
Trên chân để tới chỗ đang cần.

Tâm đặt trên tay là giúp đỡ, trên môi là an ủi mọi người (Nguồn ảnh: Pinterest)

Cái tâm nhỏ bé quý vô ngần
Tâm là báu vật của thế nhân
Khi tâm lệch lạc đời điên đảo
Đảo nước, nghiêng thành bởi ác tâm.

Bá Đức