Người vui vì đã đạt được ước mong
Ta vui vì có…cũng như không
Người vui vì đã….tích góp nghiệp
Ta vui vì món nợ trả xong…

Người vui vì đã….tích góp nghiệp. Ta vui vì món nợ trả xong… (Ảnh: pinterest.com)

Người buồn…vì mất của đánh rơi
Ta vui…vì đã trả nợ đời
Người buồn…vì thiệt trong cuộc sống
Ta vui…vì đã buông được rồi !

Người buồn…vì thiệt trong cuộc sống. Ta vui…vì đã buông được rồi ! (Ảnh: dkn.tv)

Người buồn…nên mãi kiếm cuộc chơi
Bao nhiêu lạc thú ở trên đời…
Càng vui …càng buồn…bao cho đủ?
Ta vui vì… lấy khổ làm vui…

Người vui…được lộng lẫy cao sang
Rạng mặt anh em rỡ họ hàng
Ta vui vì đã là tu luyện
Bất động trong tâm dẫu trái ngang.

Càng vui …càng buồn…bao cho đủ? Ta vui vì… lấy khổ làm vui… (Ảnh: pinterest.com)

Người vui…? Liệu có biết về đâu?
Tay trắng thân tàn dưới mồ sâu
Ta vui…vì biết nơi ta đến
Thiên đàng…địa ngục…khác gì nhau…!?

THP

Xem thêm: