Ta là khách trọ trần gian
Xuống trần ghé tạm vội vàng rời đi
Có gì lưu luyến say mê
Dùng dằng níu kéo đường về chậm chân

chiều đông
(Ảnh: vantho.net)

Nhạc thiên thai tiếng trong ngần
Như chờ đợi như bần thần tiếc thương
Đừng mê đắm.. chớ vấn vương
Trăm năm lựa chọn trầm luân phí hoài

gió lạnh
(Ảnh: vantho.net)

Dễ đâu đắc được hình hài
Cơ duyên chỉ một lỡ mai muộn màng
Đã qua rồi những gian nan
Phong ba bão tuyết cũng tan… ta về!

Kim Thoa

Từ Khóa: