Suy tư trôi dạt bên lề
Mùi thơm màu sắc trôi đi trước mùa
Số hoa sao có thiệt thua
Số người nhiều lúc trời đùa nặng mang

Suy tư trôi dạt bên lề, mùi thơm màu sắc trôi đi trước mùa (Ảnh: wallpapermaiden.com)

Buồn buồn nhiều lúc đêm sang
Hôm nay gió lộng hồn lang thang buồn
Quen ai chẳng gọn tình duyên
Chờ ai mà thấy ưu phiền thời gian

Quen ai chẳng gọn tình duyên, chờ ai mà thấy ưu phiền thời gian (Ảnh: fansshare.com)

Hạ Đình

Xem thêm: