Tần ngần con hẻm Tân Canh
Cánh cổng gỗ hẹp buông mành Cõi Xưa
Rì rào như những chấm mưa
Nhạc Trịnh khoan nhặt, lưa thưa cõi người
Không gian, ơi. Ới thời gian
Đâu là Giả tạm? Đâu ngàn hương xưa?

Tần ngần con hẻm Tân Canh. Cánh cổng gỗ hẹp buông mành Cõi Xưa (Ảnh: pinterest.com)

Yêu thương tưởng bấy là vừa
Miệt mài suối nhạc, ai thưa thớt về…

Tay thon, mực tím, tóc thề
Khói chuông chùa. Ánh mắt mê mải nhìn…

Tay thon, mực tím, tóc thề (Ảnh: pinterest.com)

Mùa qua mải miết kiếm tìm
Ngẩn ngơ đôi nẻo nỗi niềm ly tao
Rì rào
giọt Trịnh lao đao
Giọt xưa, côi đắng,
nghẹn ngào lời nay…

Mùa qua mải miết kiếm tìm. Ngẩn ngơ đôi nẻo nỗi niềm ly tao (Ảnh: pinterest.com)

Anh Vũ

Từ Khóa: