Sang sông người bỏ buông tình
Hẩm hiu phận góa một mình tháng năm
Lệ trôi ngược.. cố sức gồng
Một ngày lực kiệt xuôi dòng muốn buông

Nào hay đời ấy.. vở tuồng
Chỉ là trốn trọ vui buồn thoáng qua
Những nhân quả .. những xót xa
Từ trong mê lạc hiểu ra.. giật mình ! 

Nào hay đời ấy.. vở tuồng / Chỉ là trốn trọ vui buồn thoáng qua…

Luân hồi mấy lượt chuyển sinh
Ham chi cái cõi phù vân sớm tàn
Ta nào tồn tại thế gian
Chỉ vì bại hoại phải mang đọa đày

Đại Pháp khai mở tương lai
Xin đừng mê nữa nắm tay cùng về

Kim Thoa

Xem thêm:

Từ Khóa: