Kìa ‘lúa chín cúi đầu’ khiêm tốn
Tránh được cơn hao tổn bão giông
Người ngay không quản bao đồng
Càng không hướng ngoại, những mong sửa mình

Tâm bất hảo bất bình mới dễ
Quyết một phen dâu bể là đây
Hỡi ôi đức mỏng nghiệp dày
Còn trông chi nữa, bấy chầy đớn đau!

Trọng hàm dưỡng, ‘sông sâu lặng tĩnh’
Giữ được tâm thanh tịnh thật ngay
Công cao nhờ có đức này
‘Dĩ Thiện báo oán’ khéo thay an hòa!

Ảnh: Sức khỏe đời sống

Kìa sừng sững mấy tòa cao ốc
Trăm năm rồi bỗng chốc như nhau
Kể chi hèn kém sang giàu
Đều ba tấc đất chôn sâu kiếp người!

Biết phản bổn vãng hồi mới quý
Hiểu được câu: ‘Vạn sự tùy duyên’
Thản nhiên danh lợi kim tiền
Tu Chân thủ Nhẫn ở hiền mới hay!…

videoinfo__video3.dkn.tv||a3d00e646__

Ad will display in 09 seconds