Sáng trong, thanh tịnh, như tờ
Đất trời say giấc trẻ thơ nhẹ nhàng
Níu chân ngọn gió lang thang
Lá non mướt, cũng khẽ khàng giấc thơ.

Níu chân ngọn gió lang thang. Lá non mướt, cũng khẽ khàng giấc thơ. (Ảnh: pixabay.com)

Sáng tinh mơ, mở bất ngờ
Bão tan, men nắng vàng tơ lụa là
Nhịp tim ta hóa lời ca
Bất ngờ rộn rã tiếng gà gáy ran.

Bất ngờ chuông đổ, bình an
Pháp Luân vàng óng xoay tràn không gian
Thế nhân vừa hết ải quan
Chắp tay con nguyện, muôn vàn trời xanh.

Bất ngờ chuông đổ, bình an. Pháp Luân vàng óng xoay tràn không gian. (Ảnh: pinterest.com)

Tạ từ bi của Thánh Thần
Xua bão Nghiệp để nhân quần bình yên …

La Vinh