Chợ quê buôn bán nhà quê
Quai thao nón thúng tìm về với nhau
Lá trầu nhớ dại buồng cau
Chõng tre thương áo sồng nâu vắt rào

Lá trầu nhớ dại buồng cau, chõng tre thương áo sồng nâu vắt rào (Ảnh: Giadinhvietnam.com)

Bún lá chan với ốc ao
Hoa chanh ngõ trước thơm vào vườn sau
Bán đi những thứ dãi dầu
Đem về trăng sáng rắc đầu ngọn tre

Bán đi những thứ dãi dầu, đem về trăng sáng rắc đầu ngọn tre (Ảnh: sohu.com)

Mẹ còn gánh lúa trên đê
Cha còn bắt ếch đi về trong mưa
Chợ còn xôn xao ngày xưa
Ta còn lặn lội trong mơ tìm về.

Vũ Huyền