Ta muốn ngồi bên em
Hát tình ca du mục
Giữa núi đồi thao thức
Giữa cánh rừng thu thưa
Giữa con tàu xuyên mưa
Hay ngôi làng quên lãng.

Ta muốn ngồi bên em, hát tình ca du mục (Ảnh: mytour.vn)

Bài tình ca bay đi
Hai đứa mình ở lại
Tháng ngày thì xanh mãi
Như hồ trên núi kia
Sẽ không có chia lìa
Hay tính toan khờ dại

Tháng ngày thì xanh mãi, như hồ trên núi kia (Ảnh: wenttrip.com)

Những yếu mềm, sợ hãi
Cũng bặt dấu chân mây
Bàn tay trong bàn tay
Ru mùa xuân gần lại

Thiên Ngân

Từ Khóa: