Người đi câu đẩu câu đâu
Sao không thả mộng tự câu chính mình…

Tóc câu rợp mảng trời xanh
Mũi câu hương gió mát lành thoáng qua
Tay câu lá, mắt câu hoa
Chân câu đất, nắng câu da thịt người

Soi mặt sông câu nụ cười
Cô đơn câu mấy vòng đời cô đơn…

Soi mặt sông câu nụ cười. Cô đơn câu mấy vòng đời cô đơn…(Ảnh: pinterest.com)

Không câu nổi nước chìm non
Thì câu mấy chữ con con cho người
Không câu được ánh sao rơi
Thì câu hồn vía cuộc chơi riêng mình

Cuộc chơi với nước nổi nênh
Bao nhiêu tăm cá thì chìm người câu…

Cuộc chơi với nước nổi nênh. Bao nhiêu tăm cá thì chìm người câu…(Ảnh: pinterest.com)

Nguyễn Quốc Văn