Quá khôn… khéo cũng hư
Mà quá khờ… khéo hỏng
Gớm lửa… cơm khê nồng
Từ từ… rồi cũng chín!

Viên cuội tròn nhờ suối
Thép… do sắt khéo rèn
Người bền tâm kiên chí
Đời khéo mài mà nên!

Người bền tâm kiên chí . Đời khéo mài mà nên! (Ảnh: Taioffice.com)

Khó… có thể là khổ!
Khó… có thể là vui!
Là vui hay là khổ
Bởi cách nhìn ấy thôi!

Khôn – có khi là dại!
Dại – khéo lại là khôn!
Ngày lại ngày ai biết!
Sáng… già… thành hoàng hôn!

Ngày lại ngày ai biết! Sáng… già… thành hoàng hôn! (Ảnh: Pinterest)

Thế nhân tìm… danh – lợi
Bắt bóng đuổi phù vân
Nên thế nhân cười Đạo…
Đạo nhân.. cười thế nhân!

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||8638f66c8__

Ad will display in 09 seconds
Từ Khóa: