Đêm khuya rồi, chưa ngủ
Ngồi lặng, nhìn vào trong
Gạt bỏ mớ lộn xộn
Tìm khoảng không vô cùng.

Đêm khuya rồi, chưa ngủ. Ngồi lặng, nhìn vào trong. (Ảnh: DinhVanLinh/flickr.com)

Nghĩ có, thì bèn thấy
Nhủ không, lại vẫn còn
Khi chẳng tìm không, có
Tâm hạ vào tịnh không.

Khi chẳng tìm không, có. Tâm hạ vào tịnh không. (Ảnh: DinhVanLinh/flickr.com)

Sáng ra, nghe thấy bảo
Suốt đêm, sấm ì ào….
Cơn giông và rớt bão
Tạnh rồi. Tâm thanh tao…

Đăng An