Sáng nay ra đồng
Xanh rì lúa mới
Nắng vàng hanh đợi
Heo may chiều đông

Mây trắng bềnh bồng
Bay qua ruộng lúa
Thành một dải lụa
Vắt ngang cánh đồng

Mây trắng bềnh bồng, bay qua ruộng lúa (Ảnh: presscenter.org.vn )

Ruộng lúa trổ đòng
Duyên thì con gái
Xa xa vọng lại
Câu hò chờ mong…

Một sáng ra đồng
Ca bài hạnh phúc
Thấy bên triền dốc
Nở hai đóa hồng…

Trường Kiên