Chong đèn đọc lại Nguyễn Du
Long lanh đáy nước mùa thu qua rồi.
Oan hồn tháng bẩy sụt sùi
Thăng Long đô hội đàn cười khóc ai!

Kim Trọng còn nhẹ gót hài
Sở Khanh, Ưng, Khuyển đâu vài ba tên?
Đời sao đời lắm Đạm Tiên
Thời sao thời hám bạc tiền, quyền uy?

Ảnh minh họa: Pinterest

Nàng Kiều vừa chuốt lại mi
Hương hoa sữa giống hương gì Hồ Gươm?
Áo bào Từ Hải rách tươm
Tây Sơn vung giáo gạt thương tung hoành…

Chúng sinh ai đã bỏ mình
Ai u oa khóc phận mình mỏng manh?
Ba trăm năm nước mắt lăn
Thương đời lu cả quầng trăng Truyện Kiều!

Ảnh minh họa: Đông Tuyền Blog

Trời xui người dạy thương yêu
Chỉ nhân sinh thoát những điều trái ngang?
Thức từ mê đắm trần gian
Chữ Tài yểu mệnh, sao bằng chữ Tâm?

Lan Đài

Clip hay:

videoinfo__video3.dkn.tv||2947a11d8__