Nửa đêm thức, phố phường nổi gió
Những căn nhà, cửa sổ va nhau
Hàng cây cao, ngả nghiêng trút lá
Nước sông lên ào ạt dưới chân cầu.

Nửa đêm thức, phố phường nổi gió, những căn nhà, cửa sổ va nhau (Nguồn ảnh: pxhere.com)

Biết chẳng thể êm đềm mãi được
Những mảng đêm vỡ vụn trước hiên nhà
Cả góc phố tròng trành trong gió lớn
Sửa soạn buồm làm một cuộc đi xa.

…Sửa soạn buồm làm một cuộc đi xa. (Nguồn ảnh: expedia.com.vn)

Thành Nghị