Mùa Xuân em chở hoa đi bán
Mùa Hè em đổ nắng ra phơi
Mùa Thu em giăng mây trắng trời
Gom gió heo may gửi về phố hạ

Mùa Đông lạnh giá
Em đong rét đầy
Làm hạt mưa bay
Hôn lên cành lá

Mùa Đông lạnh giá, em đong rét đầy (Ảnh: imgnooz.com)

Mùa Xuân yêu quá
Mai đào nở hoa
Mùa Hè chia – xa
Phượng hồng thắp lửa

Mùa Thu đang độ
Cúc vàng đơm bông
Chạm tới mùa Đông
Huệ lan khoe sắc

Mùa Xuân yêu quá, mai đào nở hoa (Ảnh: Pinterest)

Đất trời mây nước
Bốn mùa giao thoa
Bốn mùa nở hoa
Bốn mùa vui hát
Ngọt ngào suối nhạc
Tình ca giao mùa.

Duy Thơm