Thơ: Thương nhớ hoa đào

Nghệ thuật 19/01/20, 11:30

Thương nhớ gốc đào ngày trồng lại Dồn bao sinh lực hiến cho đời  Gốc đào héo quắt khô củi mục Mưa bụi phục sinh trắng cả trời  Thương nhớ cành đào ngày trổ búp Lá non chọn gió nối ...

End of content

No more pages to load