Hồ Tây phẳng lặng như tờ
Lơ thơ sen nở, lững lờ bèo trôi
Hoàng hôn tím phía chân trời
Âm vang Đại Pháp giữa đời thị phi.

Được thân người có dễ chi
‘Nhân thân nan đắc’… thị phi phải tường
Tai ương kiếp nạn không lường
Chân tu Đại Pháp, tỏ tường quang minh.

Hồ Tây phẳng lặng như tờ. Lơ thơ sen nở, lững lờ bèo trôi. (Ảnh: Elice.vn)

Biển gầm…đất sập thình lình
Khi lương tâm đã xuống thành tà ma
Tiến vào tu đạo, nhận ra:
Tâm người bại hoại mới ra thế này.

Nhân tâm không chính lại ngay
Hiểm nguy sẽ đến, có ngày xảy ra
Thế nhân ơi! hãy ngộ ra:
Nhân tâm hướng thiện mới qua nạn này.

Thế nhân ơi! hãy ngộ ra. Nhân tâm hướng thiện mới qua nạn này. (Ảnh: Kienthuc.net)

Người người mau tỉnh cơn say
Theo Chân – Thiện – Nhẫn, kiếp này an yên!

Anh Tuấn