Nếu bạn là người có phúc phận nhưng lại sống trên mảnh đất có phong thủy xấu, thì dần dần phong thủy của thế đất ấy cũng sẽ chuyển biến theo phúc phận của bạn, ngày một tốt lên. Còn nếu như bạn là người không có phúc phận, thì cho dù có sống tại một nơi phong thủy bảo địa, bạn cũng giữ không được, phong thủy tốt rồi sẽ rời đi.

Trong thế gian, vạn vật đều có linh tính, tôn kính thiên địa và nhật nguyệt, núi sông, đó là bổn phận cần có của con người. Nếu như chúng ta tôn kính vạn vật thì vạn vật đâu đâu cũng sẽ thành tựu cho chúng ta, giúp chúng ta. Sự liên kết ở đây nó cũng như cảm tình vậy, khi chúng ta tìm được tri âm của mình thì một cụ bà 81 cũng có thể mang tâm hồn của cô thiếu nữ 18, vui tươi ca hát. Trong Đạo giáo, người ta thường nói về chữ duyên, và phong thủy cũng tương đồng như thế, cũng cần đến hai chữ duyên phận.

Vậy phong thủy phải dưỡng như thế nào?

Ở đây chính là dưỡng phúc, lập đức.

Thứ nhất, dưỡng phong thủy cần kỵ sát sinh. Phong thủy bảo địa tốt nhất chính là nơi có sinh khí vượng, khi sát sinh sẽ khiến sinh khí tiêu tan, sinh linh sẽ sợ hãi, đều muốn tránh xa. Chúng ta có thể thử nghĩ xem, những mảnh đất như thế nào thì không có sinh linh? Chính là sa mạc, trên sa mạc không có gì cả, làm sao có thể dưỡng phúc tạo lộc?

Thứ hai, dưỡng phong thủy chính là hiếu thuận với cha mẹ. Hiếu thuận với cha mẹ, chính là nguồn gốc của ban phúc, là thần dược để cải tạo vận mệnh, người mà sống có hiếu với cha mẹ thì trời đất đều nể phục và giúp đỡ.

Hiếu thuận với cha mẹ, chính là nguồn gốc của ban phúc, là thần dược để cải tạo vận mệnh. (Ảnh: sfgate.com)

Thứ ba, dưỡng phong thủy chính là không nói xấu người khác, ngay cả nói với người trong nhà, thậm chí ngay cả lúc ở một mình cũng không nên có ý niệm đó.

Có câu “Phật vô xứ bất tại”, “Trên đầu ba thước có thần linh”, mỗi một suy nghĩ, mỗi từng ý niệm của con người đều được trời đất chứng giám, vạn vật tỏ tường. Khi bạn nói những lời không tốt về người khác sẽ khiến cho trời đất không vui. Không những vậy, làm người thì cần phải lấy thân làm mẫu, mình sống không phải đạo thì người khác cũng sẽ học theo. Cũng giống như một vị làm tướng soái mà quân sĩ không phục, sẽ chẳng thể làm được gì, tinh thần tản loạn sau rồi rời bỏ quân ngũ.

Cổ nhân thường nói: “Người sao thì của vậy”, ý nghĩa ở đây là gì? Chính là con người và vạn vật đều có sự tương thông. Hay như câu nói “chủ sao tớ vậy”, mọi suy nghĩ, việc làm của mình đều ảnh hưởng, tác động đến mọi người và vạn vật xung quanh. Đặc biệt là các bậc bề trên, mỗi từng suy nghĩ, hành động đều là tấm gương cho con cháu noi theo. Khi nhìn vào nơi ở một người là có thể biết được nội tâm của người đó, hoàn cảnh chính là sự phản ánh nhân tâm của con người.

Biển lớn dung nạp trăm nghìn sông là nhờ nó chọn cho mình vị thế thấp, lấy bao dung, độ lượng mà không cự tuyệt bất kỳ một giọt nước nào.

Làm người cũng lại như thế, khi chúng ta đặt vị trí của mình xuống thấp nhất thì phúc lộc, trí huệ của vạn núi, nghìn sông cũng sẽ quy tụ về mình. Cổ nhân có câu “Hậu đức tái vật”, có đức dày sẽ có được mọi thứ, muốn nâng đỡ được vạn vật thì phải đặt mình dưới thấp. Vậy nên, muốn có đức cao phúc dày thì cần sống biết trên biết dưới, đối đãi với người thì cần cung kính khiêm nhường.

Khi chúng ta đặt vị trí của mình xuống thấp nhất thì phúc lộc, trí huệ của vạn núi, nghìn sông cũng sẽ quy tụ về mình. (Ảnh: twitter.com)

Ở đời kính thứ gì thì sẽ được thứ đó, kính trời thì biết thiên đạo, kính đất thì hiểu địa lý, kính sông núi thì được núi sông, kính người thì được nhân tâm…

Bởi thế mà, nhìn nhận một con người ở góc độ nào thì cũng chính là nhìn toàn diện con người họ. Có thể thông qua xương cốt, tướng lưng, khuôn mặt, cũng có thể thông qua nơi ở, thậm chí thông qua nét chữ, vật dụng dùng hàng ngày cũng có thể biết được họ là người thế nào. Cổ nhân có thể thông qua bắt mạch là có thể biết được phúc phận của con người ra sao? Nguyên nhân chính là bởi vạn vật đều có sự gắn kết tương thông với nhau. Hoàn cảnh, vật chất bên ngoài chính là bức tranh phản ánh nhân tâm của chúng ta.

Vậy phong thủy ở đây cốt lõi không phải nằm ở chỗ bạn chọn nơi nào để ở, chọn người nào để chơi, chọn vật nào để dùng… mà nó nằm ngay chính bên trong nội tâm của bạn.

Nội tâm tốt, phúc phận tốt, đức dày thì dù đi đâu làm gì cũng được quý nhân phù trợ, đều là tốt lành, đây mới là căn bản tạo được phong thủy tốt.

Theo soundofhope.org
Minh Vũ biên dịch