Hoài niệm thế hệ bố, nhắn gửi thế hệ con

Blog ĐKN 01/11/19, 14:30

Câu chuyện là cuộc hội thoại ngắn giữa hai cha con người Nga, nhưng thế hệ của ông bố Nga có lẽ cũng từa tựa thế hệ của ông bố Việt. "Thế hệ bố, có lẽ, là thế hệ cuối cùng mà con cái biết nghe lời cha mẹ. Thế ...

Suốt cả cuộc đời, cha cứ ngồi như thế…

Blog ĐKN 19/10/19, 21:00

"Bấy giờ thì dáng ngồi của cha không còn được vững chãi. Hai gối cha run lẩy bẩy và đôi cánh tay gác gối cũng run lẩy bẩy. Hai mắt cha mờ đục, cha không nhìn bằng mắt nữa mà nhìn bằng tim"... Mỗi sẩm tối, khi mẹ lạch cạch ...

End of content

No more pages to load