Viết một chữ liền đoán được tiền đồ hung cát

Văn hóa 29/04/19, 10:02

Lúc còn nhỏ, tôi hay khinh thường chuyện xem bói chữ, nghĩ họ nói chung đều là những kẻ giang hồ lừa người. Sau này, tôi mới phát hiện ra trong lịch sử cũng có rất nhiều cao nhân, ví như Gia Cát Lượng mưu kế như Thần, Kỷ Hiểu ...

End of content

No more pages to load