Thế nào là nhà? Thế nào là vợ chồng?

Nhân sinh cảm ngộ 02/01/23, 14:00

Nhà chính là nơi mà toàn bộ tình cảm trong gia đình được gắn kết với nhau. Và vợ chồng giống như hai nửa của một quả cầu, thiếu một nửa thì không thể lăn tròn... Nhà là nơi để yêu thương, chứ không phải là nơi để giảng lý; nhà ...

Kết nhầm tân nương tân lang, hay là do Trời định?

Văn hóa 06/06/22, 06:00

Mua đồ có chuyện mua nhầm đồ, nhưng kết hôn cũng có thể nhầm người sao? Trong lịch sử, chân thực đã có chuyện như vậy xảy ra. Vậy điều này là "nhầm thật" hay "nhầm giả"? Liệu có nhầm không? Ai nhầm chứ ông Trời không hề nhầm! Vào mùa ...

End of content

No more pages to load