(Video đã được dịch phụ đề tiếng Việt)

Vũ trụ này lớn. Rất lớn. Rất rất lớn… Một bộ phim được Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ thực hiện gần đây sẽ cho bạn thấy chính xác nó thật sự lớn tới mức không tưởng như thế nào, hay ít nhất bộ phận vũ trụ chúng ta đã khám phá được lớn tới mức không tưởng ra sao. Nhưng, Ngoài phạm vi đó ra thì chắc chắn vẫn còn vũ trụ rộng lớn hơn nữa.

Đoạn phim, The Known Universe (Tạm dịch: Vũ trụ đã biết), sẽ mang người xem từ dãy núi Himalaya hùng vĩ, xuyên qua bầu khí quyển và lớp màn đen của không gian vũ trụ để đến dải sáng tàn dư của Vụ nổ lớn (Big bang).

Từng ngôi sao, hành tinh và chuẩn tinh bạn nhìn thấy trong đoạn phim này được thiết lập một cách chuẩn xác nhờ vào tấm bản đồ 4D hoàn thiện nhất về vũ trụ, được gọi là Bản đồ Atlas Vũ trụ Kỹ thuật số (Digital Universe Atlas). Tấm bản đồ được duy trì và cập nhập bởi các nhà vật lý thiên văn thuộc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ.

Đoạn phim là một phần của triển lãm Visions of the Cosmos: From the Milky Ocean to an Evolving Universe (Tầm nhìn Vũ trụ: từ Đại dương Ngân Hà đến một vũ trụ tiến hóa)

Gidon Belmaker, Epoch Times
Biên dịch: Quý Khải; Biên tập: Phan A

Xem thêm: