Cùng xem diễn giả Don Lincoln nói về vật chất tối, cô đọng trong một video ngắn chỉ 3 phút.

Khi quan sát qua kính viễn vọng, những thiên hà xoáy với những đường nét tuyệt đẹp luôn mê hoặc những nhà thiên văn. Tuy nhiên, theo các định luật đã biết thì không thể giải thích được tại sao các ngôi sao ở rìa thiên hà lại xoay nhanh đến vậy mà thiên hà không bị phát tán ra và giải thể.

Từ đó các nhà khoa học mới đi đến lý thuyết về vật chất tối, một loại vật chất “vô hình” trước ánh sáng nhưng chịu tác động của lực hấp dẫn, giúp tăng thêm khối lượng cho thiên hà và giữ các ngôi sao ở rìa không bị văng đi mất. Tên gọi “vật chất tối” bắt nguồn từ việc không hấp thụ hay phát tán ánh sáng.

Dựa trên hiểu biết hiện nay về những cấu trúc lớn hơn thiên hà, cũng như các lý thuyết được chấp nhận rộng rãi về Vụ Nổ Lớn, các nhà khoa học nghĩ rằng vật chất tối là thành phần cơ bản chiếm tới 84,5% vật chất trong vũ trụ, theo Wiki.

Video TED
Lê Anh biên tập