Nhóm nghiên cứu từ Đại học New York đã tiến hành nghiên cứu để xác định sở thích âm nhạc của những người có xu hướng tâm thần.

Trước hết, cần khẳng định rõ rằng, nghiên cứu này mới chỉ ở giai đoạn sơ khởi, và không đưa ra mối liên hệ nguyên nhân – kết quả rõ ràng giữa sở thích âm nhạc của một người và xu hướng tâm thần (XHTT) của người đó. Nói cách khác, một người thích một loại nhạc thường thấy ở những người có XHTT không nhất định là một người có XHTT, theo the Guardian.

Trong một nghiên cứu của ĐH New York (Mỹ), một nhóm 200 người được cho nghe 260 bài nhạc các loại. Kết quả cho thấy những người đạt điểm số cao nhất trong thang đo chỉ số XHTT đặc biệt thích nghe hai bài nhạc, No Diggity của Blackstreet và Lose Yourself của Eminem. Đây là hai bài nhạc thuộc thể loại rap.

(Ảnh: Odyssey)

Thang đo chỉ số XHTT được dùng là thang đo Levenson. Bằng cách kết hợp câu trả lời của các tình nguyện viên về bài hát họ yêu thích, với điểm số thu được trên thang đo này, các nhà nghiên cứu xác nhận được những bài hát phổ biến nhất trong nhóm những người có XHTT, và những người không có XHTT.

Trước đó Kevin Dutton, một nhà tâm lý từ Đại học Oxford, đã thu thập thông tin về sở thích âm nhạc và các xu hướng các cho một nghiên cứu XHTT. Hơn 3 triệu người đã tham gia, kết quả cho thấy những người có XHTT thích nghe nhạc rap hơn nhạc cổ điển.

Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh, như đã nói ở trên, nghiên cứu mới ở giai đoạn rất sơ khởi và chưa hoàn thiện, do đó không thể đưa ra kết luận gì trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, ở bề mặt nhất, dường như một ngôn từ có phần “nổi loạn” được dùng trong một số bài nhạc rap (hoặc nhạc rock), có thể có tác động tiêu cực đối với người nghe.

Quý Khải (Theo The Guardian)