Theo thông tư mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 3/3/2018, hạn mức thẻ tín dụng đối với cá nhân tối đa là 1 tỷ đồng.

Theo Dân trí, Thông tư 26/2017 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới ban hành nêu rõ: hạn mức thẻ tín dụng tối đa mà tổ chức phát hành được phép cấp cho cá nhân sẽ là 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, để được cấp thẻ tín dụng có hạn mức tối đa này, chủ thẻ phải có tài sản bảo đảm đáp ứng đủ yêu cầu của tổ chức phát hành thẻ. Trong trường hợp chủ thẻ không có tài sản bảo đảm, hạn mức tín dụng cấp cho chủ thẻ tối đa sẽ là 500 triệu đồng.

Ngoài ra, Thông tư 26 của NHNN cũng quy định hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài, một thẻ được rút số ngoại tệ tiền mặt tối đa tương đương 30 triệu đồng/ngày. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3/3/2018.

Theo An ninh Thủ đô, với tâm lý lạc quan thái quá vào khả năng thu nhập trong tương lai nên người Việt sẵn sàng đánh đổi, vay mượn nhiều hơn cho chi tiêu ở thời điểm hiện tại. Số liệu của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cho thấy, năm 2017 tín dụng tiêu dùng đã cao gấp 3 – 4 lần tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân cả nước với mức 65%, tỷ trọng tín dụng tiêu dùng trong tổng dư nợ nâng từ mức 12,3% năm 2016 lên 18%.

Trong báo cáo chuyên đề “Tín dụng tiêu dùng – Cánh cửa cho tăng trưởng tín dụng” công bố mới đây, Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhấn mạnh việc tăng trưởng tín dụng tiêu dùng quá mạnh có thể dẫn đến nhiều rủi ro, trong đó đáng quan ngại nhất chính là khả năng người dân vay mượn vượt qua khả năng chi trả của bản thân.

Nguyễn Trang