Bố mê hơn mọi thứ
Không bỏ sót trận nào
Mẹ thì chỉ xem thử
Nước ngoài đá ra sao?

“Bình luận viên” thao thao
Là anh Hai-cầu thủ
Thỉnh thoảng lại hô “vào”
“Không vào!” nghe rất thú.

Thỉnh thoảng lại hô “vào” . “Không vào!” nghe rất thú. (Ảnh: Kurir)

Đang say sưa nằm ngủ
Tý choàng dậy tỉnh queo
Nhìn dán lên màn ảnh
Mắt tinh hơn mắt mèo…

Chỉ có một quả bóng
Giành nhau hăm mấy người
Ngoại lắc đầu lẩm bẩm
– Chơi gì thế mà chơi?!

Chỉ có một quả bóng. Giành nhau hăm mấy người. (Ảnh: Thoibao.today)

Một nhà thơ yêu bóng đá

Từ Khóa: