Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) cuối cùng đã đồng ý tạm nộp số tiền gần 2.800 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối vào ngân sách nhà nước nhưng phải nhờ cơ quan thuế chỉ cách thực hiện.  

Theo báo Tuổi trẻ, lãnh đạo Sabeco ngày 16/4 đã gửi văn bản đề nghị Cục thuế TP.HCM hướng dẫn cách thực hiện việc nộp thuế tiêu thụ đặc biệt giai đoạn 2007-2015.

Công văn của Sabeco cũng đề nghị hướng dẫn các bước thực hiện việc tạm nộp trên 2.790 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2016 trở về trước vào ngân sách nhà nước theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước ban hành ngày 8/2.

Sabeco cho biết, thực hiện việc kiểm toán thuế theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước, năm 2016 Sabeco đã nộp bổ sung 4.769 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt do thay đổi cách tính thuế.

Mặc dù Sabeco đã có kiến nghị với Bộ Công thương và bộ này cũng đã có kiến nghị với Thủ tướng về việc đã nộp thuế đúng theo hướng dẫn của cơ quan thuế, nhưng cho đến nay “Sabeco vẫn chưa nhận được văn bản pháp lý nào cho phép Sabeco được miễn nộp tiền chậm nộp thuế theo quy định”.

Sabeco chịu nộp ngân sách gần 2.800 tỷ đồng nhưng nhờ chỉ cách thực hiện
Sabeco chịu nộp ngân sách gần 2.800 tỷ đồng nhưng nhờ chỉ cách thực hiện

Trước đó, Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị Bộ Công thương chỉ đạo Tổng công ty này khẩn trương nộp vào ngân sách nhà nước số thuế và các khoản phải nộp khác được nhắc đến tại kiến nghị báo cáo kiểm toán mới đây.

Liên quan đến việc các bộ chỉ đạo Sabeco nộp lợi nhuận chưa phân phối vào ngân sách nhà nước, Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) mới đây cho rằng nếu Sabeco thực hiện sẽ có thể gây nhiều hệ quả nghiêm trọng, bởi nó liên quan đến quyền lợi của hàng nghìn nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu Sabeco và trái với Luật Doanh nghiệp.

Theo VAFI, Hội đồng Quản trị Sabeco chỉ có thẩm quyền đề nghị trước đại hội cổ đông về mức chi trả cổ tức (số lợi nhuận sau thuế để chia cho các cổ đông) chứ không có quyền hạn quyết định thanh toán cổ tức cho bất kỳ cổ đông nào, kể cả cổ đông nhà nước hay cổ đông đa số mà không cần có nghị quyết đại hội cổ đông.

Theo kế hoạch, Sabeco sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường vào ngày 23/4 tới.

Minh Tuệ tổng hợp