Sabeco chính thức nâng room ngoại lên 100%

Khác 05/12/18, 10:33

Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn vừa nhận được công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc xác nhận không hạn chế tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài tại Sabeco. Theo đó, room ngoại tại Sabeco tối đa là 100%.

End of content

No more pages to load