Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu cơ quan kiểm toán xem xét lại toàn bộ nội dung việc truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt tại 2 ông lớn ngành bia rượu là Sabeco và Habeco, đồng thời yêu cầu các bộ, ngành phải cho ý kiến về kết luận của kiểm toán.

Cụ thể, Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc nộp bổ sung thuế tiêu thụ đặc biệt của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) và Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco).

Phó Thủ tướng yêu cầu Kiểm toán Nhà nước phải rà soát lại toàn bộ nội dung kết luận về việc Sabeco và Habeco, trong đó có nội dung yêu cầu nộp bổ sung thuế tiêu thụ đặc biệt, nộp tiền phạt chậm nộp, nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, nộp khoản lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2016 trở về trước tại Sabeco.

Kiểm toán Nhà nước cũng phải rà soát lại quyền và trách nhiệm của các cổ đông tại Sabeco, Habeco khi thực hiện kết luận kiểm toán theo luật định.

Phó Thủ tướng yêu cầu một số bộ ngành liên quan phải tham gia cho ý kiến về các nội dung liên quan đến kết luận trên của Kiểm toán Nhà nước gửi Bộ Công Thương.

Việc truy thu thuế của tại Sabeco và Habeco theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước gặp phải nhiều vướng mắc.

Trước đó, Kiểm toán Nhà nước đã gửi cho Bộ Công Thương và Bộ Tài chính kết quả kiểm toán báo cáo tài chính và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của Sabeco. Cơ quan kiểm toán cho rằng trước khi bán vốn cho tập đoàn Thái Lan, Sabeco còn giữ lại hơn 2.900 tỷ đồng lợi nhuận năm 2016 trở về trước chưa chia cho cổ đông, trong khi cổ đông nhà nước giữ 89,59% vốn điều lệ, tương ứng được chia số tiền 2.495 tỷ đồng.

Vụ truy thu thuế 2 đại gia bia rượu, đến lượt Chính phủ vào cuộc xử lý
Sabeco bị yêu cầu nộp bổ sung ngân sách sau khi về tay Thaibev. (Ảnh: WSJ)

Phía Bộ Công Thương cho biết khoản tiền 2.900 tỷ đồng chưa được chia của Sabeco là trích lập để giải quyết các vấn đề tồn tại liên quan đến trả phí phạt vi phạm hành chính, tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt giai đoạn 2007-2015.

Sabeco trước đó có văn bản gửi Cục Thuế TP.HCM cho biết, thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước về thuế giai đoạn 2007-2015, công ty đã nộp bổ sung hơn 4.700 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt do thay đổi giá tính thuế. Doanh nghiệp này đã thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định và hướng dẫn của cơ quan thuế nên không cần nộp bổ sung theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

Nhưng trong thời gian chờ ý kiến từ Chính phủ, Sabeco vẫn chấp nhận thực hiện theo kết luận của Kiểm toán là tạm nộp toàn bộ số tiền lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2016 trở về trước vào ngân sách nhà nước để nộp thuế, nhưng nhờ Cục Thuế TP.HCM hướng dẫn cách thức thực hiện.

Trong khi Bộ Tài chính và Bộ Công Thương đang thúc Sabeco khẩn trương thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước, Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) đã đưa ra cảnh báo rằng việc Sabeco tạm nộp 2.495 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước sẽ gây ra nhiều hậu quả.

Trong văn bản gửi nhiều bộ ngành, trong đó Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, VAFI dẫn một số điều của Luật Doanh nghiệp 2014 cho rằng hội đồng quản trị một doanh nghiệp chỉ có thẩm quyền đề nghị trước đại hội cổ đông về mức chia lợi nhuận sau thuế, chứ không có quyền quyết định thanh toán cổ tức cho cổ đông nào – kể cả cổ đông nhà nước hay cổ đông đa số – mà không cần có nghị quyết đại hội cổ đông.

Theo thông báo của Phó Thủ tướng, các Bộ Tài chính, Tư pháp và Thanh tra Chính phủ cần khẩn trương có ý kiến bằng văn bản liên quan đến kết luận của kiểm toán và Bộ Công Thương phải tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Minh Tuệ tổng hợp