Trong khi người hưởng lương hưu cao nhất hơn 100 triệu đồng thì người nhận lương thấp nhất Việt Nam chỉ nhận được 350.000 đồng/tháng, đó là những nông dân ở Nghệ An.

Hiện nay một số nông dân ở Nghệ An đang hưởng mức lương hưu 350.000 đồng/tháng – mức lương hưu thấp nhất hiện nay.

Được biết trước đây, những người này tham gia chương trình thí điểm đóng bảo hiểm xã hội cho nông dân. Sau một thời gian, họ được chuyển sang đóng bảo hiểm tự nguyện. Mức đóng có thời điểm chỉ là 10.000 đồng mỗi tháng.

Đại diện Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, ở Nghệ An có 730 nông dân đang được hưởng mức lương hưu thấp, từ 350.000 đồng đến một triệu đồng. Nếu nhà nước có chính sách tăng lương hưu thì những người này sẽ được tăng, hiện nay họ vẫn phải chấp nhận mức hưởng này.

Nhiều người đóng bảo hiểm xã hội 20 năm hưởng mức lương hưu bằng 55-65% mức lương cơ sở (mức lương cơ sở năm 2017 là 1.300.000 đồng/tháng). Cũng theo đại diện này, cả nước có hơn 3.200 người hưởng lương hưu dưới 1,3 triệu đồng mỗi tháng, trong đó phần lớn là cán bộ xã chuyên trách, giáo viên mầm non.

Trước tháng 7/2017, khi chưa có chính sách điều chỉnh của Chính phủ thì những người nhận lương hưu mức 350.000đ/tháng hiện nay chỉ nhận được xấp xỉ 100.000đ/tháng.

Từ 1/7/2017 những người này được bù 250.000đ/tháng vì thế lương hưu đã tăng được lên đến 350.000đ/tháng, mức lương hưu thấp nhất hiện tại.

Hiện, mức lương hưu cao nhất cả nước thuộc về một cựu tổng giám đốc của một công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại TP HCM với hơn 101 triệu đồng. Ông này tham gia bảo hiểm xã hội trong 23 năm 3 tháng.

Hơn 15 năm đầu, ông đóng 69 triệu đồng/tháng. Đến thời điểm Luật Bảo hiểm xã hội 2006 hiệu lực, mức trần đóng bảo hiểm được giới hạn không quá 20 tháng lương cơ sở. Mức đóng của người này trong những năm còn lại tính trung bình khoảng 18 triệu đồng/tháng.

Khôi Minh