Từ tháng 7/2018, mức lương của Chủ tịch nước được tăng lên 18,1 triệu đồng/tháng, trong khi lương của Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ cùng được tăng lên mức 17,4 triệu đồng/tháng.

Kể từ đầu tháng 7, lương cơ sở của các cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và một số đối tượng chính thức tăng lên 1,39 triệu đồng/tháng từ mức 1,3 triệu đồng/tháng trước đó, khi Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với các đối tượng này bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Mức lương cơ sở mới sẽ dùng làm căn cứ tính phụ cấp; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Theo đó, lương của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội cũng thay đổi theo mức lương cơ sở mới.

Từ ngày 1/7/2018, mức lương của Chủ tịch nước sẽ được tăng lên 18,07 triệu đồng/tháng từ mức 16,9 triệu đồng/tháng theo quy định cũ.

Trong khi đó, lương của Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ sẽ được tăng lên 17,375 triệu đồng/tháng từ mức cũ là 16,25 triệu đồng/tháng.

Lương Chủ tịch nước lên hơn 18 triệu đồng/tháng từ tháng 7
Lương của lãnh đạo Nhà nước. (Ảnh: Vietnamnet)

Ngoài Nghị định 72/2018, mức lương trên còn được tính căn cứ vào Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Theo nghị quyết này, Chủ tịch nước có hệ số lương là 13, còn Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ có cùng hệ số lương là 12.

Các lãnh đạo thấp hơn một cấp, hệ số lương chia thành 2 bậc, trong đó Phó Chủ tịch nước có hệ số lương là 11,1 đối với bậc 1 và 11,7 đối với bậc 2. Mức lương nhận được tương ứng là 15,429 triệu đồng/tháng và 16,263 triệu đồng/tháng.

Lương Chủ tịch nước lên hơn 18 triệu đồng/tháng từ tháng 7

Các chức danh Phó chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có cùng hệ số lương bậc 1 là 10,4 và bậc 2 là 11, theo đó nhận mức lương tương ứng là 14,456 triệu đồng/tháng và 15,29 triệu đồng/tháng.

Các bộ trưởng và thủ trưởng các cơ quan ngang bộ có hệ số lương là 9,7 đối với bậc 1 và 10,3 đối với bậc 2.

Minh Tuệ