Chủ tịch TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, TP đang chỉ đạo rà soát lại trình độ, bằng cấp của công chức, viên chức để cân nhắc đến việc tinh giản biên chế. Đến năm 2021 sẽ giảm 2,5%, đúng với chỉ tiêu của Chính phủ.

Theo báo cáo tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm sau kỳ họp thứ 5 HĐND TP mới đây, Hà Nội đã hoàn thành sắp xếp 70 Ban QLDA đầu tư xây dựng thành 41 Ban QLDA (giảm 41,4%); tinh giản được 1.267 biên chế, gồm 282 biên chế công chức và 668 biên chế viên chức do sắp xếp tổ chức bộ máy, 317 biên chế theo phương án chuyển đơn vị sự nghiệp sang công ty cổ phần.

TP cũng đã giải quyết 551 trường hợp nghỉ tinh giản theo Nghị định 108/2014 của Chính phủ. Trong đó, TP ưu tiên người có nguyện vọng về hưu trước tuổi và có khoản tiền bù đắp thời gian nghỉ trước. Những người 2 năm không hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ đưa vào đối tượng tinh giản biên chế.

Ông Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, năm 2017 là lần kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế lớn nhất từ trước đến nay. Hà Nội là một trong những địa phương đầu tiên triển khai quyết liệt và thành công, được trung ương và dư luận đánh giá cao.

Năm 2017, TP. Hà Nội yêu cầu Sở Nội vụ thanh tra 4 đơn vị về công tác quản lý biên chế, tiền lương, bổ nhiệm, tuyển dụng và sử dụng công chức, viên chức, người lao động; kiểm tra 20 đơn vị tại 8 quận – huyện, 8 sở – ngành và 4 đơn vị sự nghiệp thuộc TP; kiểm tra công vụ đột xuất 32 đơn vị. Tính chung từ năm 2015 tới nay, Hà Nội đã tinh giản được 8.217 biên chế viên chức.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Hoài Nam đề nghị, năm 2018, TP tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành kỷ luật công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính và việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan thuộc TP.

Ngoài ra, HĐND TP. Hà Nội cũng vừa thông qua tờ trình về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP năm 2018, trong đó, đã giảm hơn 7.400 biên chế so với năm 2017.

Cụ thể:

  • Biên chế hành chính là 10.661, trong đó biên chế công chức là 8.891 – giảm 225 so với năm 2017.
  • Biên chế sự nghiệp là 148.822, trong đó biên chế viên chức là 127.933 – giảm 7.190.
  • Chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000 của Chính phủ là 11.568 – giảm 1.137 do chuyển chỉ tiêu theo các đơn vị tự chủ và giảm do sắp xếp.

Thế Tam