Hà Nội: Tổng rà soát bằng cấp để giảm biên chế

Khác 25/12/17, 11:30

Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, Tp đang chỉ đạo rà soát lại trình độ, bằng cấp của công chức, viên chức để cân nhắc đến việc tinh giản biên chế đến năm 2021 sẽ giảm 2,5%, đúng với chỉ tiêu của Chính phủ.

End of content

No more pages to load