Hiện nay, trong lĩnh vực quản lý của UBND xã, huyện và công an có 39 thủ tục hành chính cần xuất trình sổ hộ khẩu.

Cụ thể, đối với lĩnh vực quản lý của UBND, người dân cần xuất trình sổ hộ khẩu khi thực hiện các giao dịch hành chính bao gồm các giao dịch cấp: giấy khai sinh, giấy chứng tử, giấy đăng kí kết hôn, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, giấy đăng ký bảo hộ, hộ tịch (thay đổi, sửa đổi, cấp bản sao), nhận con nuôi.

Bên cạnh đó, người dân cũng cần xuất trình sổ hộ khẩu khi làm hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, xác nhận sơ yếu lí lịch, sổ đỏ, thư ủy quyền, hợp đồng ủy nhiệm bất động sản, cho tặng thừa kế bất động sản, chứng nhận từ chối thừa kế bất động sản, xác minh hợp đồng thế chấp, vay ngân hàng, chia tách chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đề nghị phúc lợi xã hội, xác nhận tình trạng khó khăn sinh viên, xác nhận tình trạng hộ nghèo, kiểm tra đề nghị thanh toán chi phí tang lễ, kiểm tra đề nghị mua nhà công, đơn đề nghị ưu đãi, đơn đề nghị mua bảo hiểm.

Trong lĩnh vực quản lý của công an, sổ hộ khẩu có liên quan trực tiếp đến quá trình thực hiện các thủ tục tách, cấp đổi, cấp lại, điều chỉnh thay đổi sổ hộ khẩu, xác nhận hủy bỏ đăng ký thường trú, giấy chuyển hộ khẩu; cấp đổi, cấp lại, điều chỉnh thay đổi, gia hạn tạm trú, đăng ký xe cấp đổi biển số, đăng ký xe từ tỉnh thành khác chuyển đến. Ngoài ra, các thủ tục về hộ chiếu, giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân đều cần đến sổ hộ khẩu.

Thanh Tùng (TH)