Kể từ ngày 1/3, Ban thường vụ, Ban Giám đốc Công ty điện lực Hà Nam thống nhất tạm đình chỉ công việc của ông Nghị để tiến hành thực hiện quy trình kỷ luật cán bộ công nhân viên theo đúng quy định. 

Cách đây ít ngày, Công ty điện lực Hà Nam cũng đã có văn bản báo cáo Tổng công ty điện lực Miền Bắc và thừa nhận có một số cán bộ, nhân viên Điện lực Bình Lục (Hà Nam) đi lễ đền Trần trong giờ hành chính, trong đó có ông Nguyễn Hữu Nghị, Giám đốc Điện lực Bình Lục.

Ngày 28/2, ông Trần Minh Dũng, Giám đốc điện lực Hà Nam, ký quyết định tạm đình chỉ công tác ông Nghị kể từ ngày 1/3 đến khi có quyết định của Hội đồng kỷ luật Công ty điện lực Hà Nam.

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó giám đốc Điện lực Bình Lục, tạm thời kiêm nhiệm điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Điện lực Bình Lục trong thời gian này.

Đi lễ giờ hành chính, giám đốc công ty điện lực bị đình chỉ
Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Giám đốc điện lực Bình Lục – thuộc Công ty điện lực Hà Nam. (Ảnh: NLĐ)

Ban thường vụ, Ban Giám đốc Công ty điện lực Hà Nam thống nhất tạm đình chỉ công việc của ông Nghị kể từ ngày 1/3 để tiến hành thực hiện quy trình kỷ luật cán bộ công nhân viên theo đúng quy định.

Liên quan đến việc đi lễ giờ hành chính, hôm qua, Bộ Tài chính vừa có văn bản yêu cầu Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước khẩn trương kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm thông tin một số công chức Kho bạc Nhà nước thành phố Nam Định – tỉnh Nam Định đi lễ chùa trong giờ hành chính.

Ngân Hà