Với mức thu nhập trung bình đạt 11,91 triệu đồng/người/tháng, khối doanh nghiệp nhà nước tiếp tục dẫn đầu về tiền lương.

Tổng cục Thống kê vừa công bố Bộ chỉ tiêu chủ yếu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương năm 2017 và giai đoạn 2010-2017.

Theo báo cáo, thu nhập bình quân tháng của một lao động năm 2017 trong khu vực doanh nghiệp đạt 8,3 triệu đồng, tăng 10,1% so với năm 2016.

Trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước đang có mức thu nhập bình quân tháng một lao động trong năm 2017 cao nhất với mức 11,91 triệu đồng, tăng 4,4% so với năm 2016.

Tiếp đến là khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 9,04 triệu đồng, tăng 6,2%. Khu vực doanh nghiệp tư nhân có mức thu nhập của người lao động thấp nhất trong 3 loại hình doanh nghiệp, đạt 7,37 triệu đồng, tăng 15,1% so với năm 2016.

Như vậy, thu nhập bình quân của lao động trong khối doanh nghiệp nhà nước năm 2017 cao hơn khối doanh nghiệp tư nhân khoảng 61% và cao hơn khối doanh nghiệp FDI khoảng 31%.

Phân loại theo khu vực kinh tế, khu vực dịch vụ có mức thu nhập bình quân năm 2017 đạt cao nhất với 9,41 triệu đồng, tăng 13,5% so với năm 2016; khu vực công nghiệp và xây dựng đạt 7,76 triệu đồng, tăng 8,7%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt mức đạt 5,25 triệu đồng, tăng 3,9%.

Các địa phương có mức thu nhập bình quân tháng của người lao động năm 2017 cao nhất cả nước thuộc các trung tâm kinh tế lớn thực hiện thu hút đầu tư nước ngoài hiệu quả nhất những năm qua.

Cụ thể, Bà Rịa – Vũng Tàu đạt 10,4 triệu đồng; Tp.HCM 9,85 triệu đồng; Hà Nội 9,19 triệu đồng; Bắc Ninh 8,98 triệu đồng; Đồng Nai 8,82 triệu đồng; Thái Nguyên 8,74 triệu đồng; Quảng Ninh 8,29 triệu đồng; Bình Dương 8,19 triệu đồng…

Những địa phương có mức thu nhập bình quân tháng trong năm 2017 dưới 5 triệu đồng gồm Bạc Liêu 4,17 triệu đồng; Điện Biên 4,32 triệu đồng; Sơn La 4,58 triệu đồng; Đắk Nông 4,64 triệu đồng; Đắk Lắk 4,74 triệu đồng và Thanh Hóa 4,91 triệu đồng.

Lao động của khu vực doanh nghiệp

Theo báo cáo, bình quân giai đoạn 2010-2017, mỗi năm khu vực doanh nghiệp thu hút thêm 5,9% lao động.

Đáng chú ý, dù khối doanh nghiệp nhà nước có mức thu nhập bình quân tháng cao nhất, số lao động làm việc trong khu vực này đang giảm dần. Bình quân giai đoạn 2010-2017, mỗi năm khu vực này giảm 4% lao động.

Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước hiện thu hút nhiều lao động nhất, bình quân mỗi năm khu vực này thu hút thêm 5,7% lao động.

Khu vực FDI là khu vực đang có tốc độ thu hút lao động tăng nhanh nhất trong ba khu vực, bình quân mỗi năm khu vực này thu hút thêm 11,1% lao động.

Vỹ An (Tổng hợp)