Có hai người trẻ từ Singapore đến Đài Loan làm ăn, họ gọi điện cho tôi nói gần đây có một mối làm ăn, nhưng trên đường đi vô tình gặp một người bói quẻ, họ liền bói một quẻ, người bói quẻ nói mối làm ăn này không mang về lợi nhuận, khiến cho họ cảm thấy nghi hoặc.

Họ hỏi tôi bây giờ phải làm sao? Nếu như làm ăn không thành, vậy là uổng công chuyến đi từ Singapore đến Đài Loan.

Tôi hỏi họ xem bói quẻ ở đâu? Họ nói, xem ở một người bói quẻ trên đường rất giỏi, sau khi xem xong thì trong lòng bất an, thấp thỏm không yên.

kinh doanh2

Tôi nói với họ: “Dù sao thì cũng đã quyết định làm ăn rồi, bây giờ phải có tâm thanh tịnh, chính đại quang minh mà làm. Cơ hội đến thì đừng có tin vào những điều đó, số mệnh của một người là có, nhưng vẫn có thể chuyển, chỉ có kẻ ngốc mới bị số mệnh bó buộc, một con người bị số mệnh bó buộc rồi thử hỏi còn khả năng gì nữa? Mỗi người đều cần phải thay đổi và sáng tạo số mệnh cho riêng mình”.

kinh doanh3

Cho nên, tôi nói với họ: “Phải xuất tâm đại lượng, có thiện niệm, làm việc phải có quy tắc, kinh doanh thì phải chân thật, khi kiếm được tiền cần phải làm nhiều việc tốt, gặp người hoạn nạn khó khăn thì nên giúp đỡ, làm một người chủ kinh doanh có ý nghĩa, cho dù người xem quẻ nhìn tướng mà nói, chúng ta cũng không cần bận tâm, đừng để nó làm ảnh hưởng tới mình”.

Sau khi nghe những điều tôi nói, họ có tự tin, chuyên tâm một lòng kinh doanh, một lòng sáng tạo sự nghiệp.

kinh doanh4

Chúng ta dùng tâm để tạo nghiệp, hay là dùng tâm để chuyển nghiệp?

Tất cả đều xuất từ một niệm của chính bản thân mình.

Minh Vũ biên dịch

Xem thêm: