Bánh chưng đã trở thành một món ăn truyền thống của người dân Việt mỗi khi tết đến xuân về. Cùng tìm hiểu sự tích của loại bánh này qua câu chuyện ngắn song ngữ dưới đây nhé!

Dating back to the Hong Bang Dynasty, the story begun when the sixth Hung King wanted to find a heir to the throne. He organised a competition for his twenty one sons, stating that whoever can create the best dishes under the King’s eyes would be chosen as the heir. While other princes searched for the most expensive and the most exceptional dishes, the eighteenth son, Lang Lieu, could not afford to find any such dishes.

Câu chuyện bắt nguồn từ triều đại Hồng Bàng, khi Hùng Vương thứ 6 muốn tìm người nối ngôi trị vì. Vua đã tổ chức một cuộc thi cho 21 người con trai, bất kỳ ai có thể nấu món ăn ưng ý vua nhất sẽ được chọn kế vị. Trong khi tất cả các hoàng từ đều đi tìm những của ngon vật lạ đắt đỏ, thì người con trai thứ 18, Lang Liêu, không đủ tiền để mua bất cứ thứ gì như vậy.

One night, he dreamt of a deity who told him: “There is nothing bigger than the sky or the earth; and the rice is the most precious of all. Now use glutinous rice to make banh chung, a green thing in the shape of a square, to represent the earth (in ancient time, people thought that the earth was square). It will have filling made of mung beans and meat symbolizing plants and animals living on earth. You will use green leaves to cover it, representing the care of parents for their children. Then use ground glutinous rice to make banh day, a white, dome-shaped thing representing the sky”.

Một đêm, anh nằm mơ thấy một vị thần đến nói với anh rằng: “Không có gì lớn hơn trời và đất. Gạo là thứ quý giá nhất trên đời. Giờ con hãy dùng gạo nếp để làm bánh chưng, một loại bánh hình vuông có màu xanh lá, tượng trưng cho đất (ngày xưa, người ta nghĩ rằng đất hình vuông). Nó sẽ có nhân làm bằng đậu xanh và thịt tượng trưng cho thực vật và động vật trên mặt đất. Con cũng hãy dùng lá xanh để gói bên ngoài, tượng trưng cho sự chăm sóc của cha mẹ với con cái. Sau đó hãy dùng cơm nếp làm vỏ bánh dày, một loại bánh trắng, hình tròn tượng trưng cho trời”.

When he awoke, Lang Lieu was very happy and start preparing the two things described by the deity. When Lang Lieu presented his father with them, the King was very impressed by the taste and the meaning that banh chung and banh day represent. He then declared that Lang Lieu would be the new King, and banh chung (the square thing made out of rice) would ever since became the traditional and indispensable dish of the Vietnamese Lunar New Year.

Khi tỉnh dậy, Lang Liêu rất vui mừng và chuẩn bị hai loại bánh mà vị thần đã miêu tả. Khi Lang Liêu đem bánh dâng cha, Vua rất ấn tượng bởi hương vị và ý nghĩa của những chiếc bánh của anh. Ngài tuyên bố Lang Liêu sẽ là vị vua mới, và kể từ đó, bánh chưng (bánh hình vuông làm từ gạo) trở thành một món ăn truyền thống và không thể thiếu trong ngày tết của người Việt Nam.

Theo Exotic Voyages
Thuần Thanh biên dịch