Tâm hồn chúng ta luôn cần được nuôi dưỡng. Một tâm hồn trong sáng, thiện lương có thể mang đến cho chúng ta một cuộc sống an nhiên và hạnh phúc, và rồi, chúng ta cũng mong muốn có thể đem tình yêu thương trao tặng cho những người khác.

Với loạt bài “Truyện ngắn song ngữ”, chúng tôi lựa chọn những câu chuyện ý nghĩa với các từ vựng đơn giản, dễ học. Ngoài mong muốn giúp quý độc giả có thể cải thiện trình độ tiếng Anh, chúng tôi cũng hy vọng sẽ đem lại cho người học một chút động lực, sự ấm áp, thư thái cùng năng lượng tích cực để có thể tìm thấy niềm vui, đặt tâm trọn vẹn sống từng ngày mặc cho cuộc đời nhiều lúc còn bộn bề, gian truân.

***

Mỗi người chúng ta đều mong muốn mình được hạnh phúc và mải miết đi tìm. Thế nhưng, không phải ai cũng biết được bí mật này.

Once a group of 50 people was attending a seminar. Suddenly the speaker stopped and decided to do a group activity. He started giving each one a balloon. Each one was asked to write his/her name on it using marker pen. Then all the balloons were collected and put in another room.

Một lần, có nhóm gồm 50 người tham dự một cuộc hội thảo. Bỗng nhiên, người dẫn chương trình dừng lại và quyết định làm một hoạt động nhóm. Anh đưa mỗi người một quả bóng bay. Mọi người được yêu cầu dùng bút viết tên của mình lên đó. Sau đó tất cả các quả bóng được thu lại và để vào một căn phòng khác.

Mỗi người được yêu cầu viết tên của mình lên quả bóng (Ảnh: keywordhouse.com)

Now the delegates were let in that room and asked to find the balloon which had their name written in 5 minutes. Everyone frantically searching for their name, colliding with each other, pushing around others and there was utter chaos. At the end of 5 minutes, no one could find their own balloon.

Giờ các vị đại biểu được mời vào căn phòng và yêu cầu tìm quả bóng đã viết tên của mình trong 5 phút. Mọi người nháo nhác đi tìm quả bóng, xô đẩy nhau và khung cảnh hỗn loạn. Sau 5 phút, không ai tìm được quả bóng có tên họ.

Now each one was asked to randomly collect a balloon and give it to the person whose name was writen on it, with in minutes everyone had their own balloon.

Sau đó, mỗi người được yêu cầu lấy quả bóng bất kỳ và đưa cho người có tên được viết trên quả bóng, chỉ trong vài phút mọi người đều cầm quả bóng có tên mình.

The speaker began – exactly this is happening  in our lives. Every one is frantically looking for happiness all around not knowing where it is. Our happiness lies in the happiness of other people. Give them their happiness, you will get your own happiness. And this is the purpose of human life.

Người dẫn chương trình nói về bí mật của hạnh phúc (Ảnh: http://www.kidskunst.info/)

Người dẫn chương trình nói – cuộc sống của chúng ta cũng xảy ra đúng như vậy. Mọi người nháo nhác đi tìm hạnh phúc ở xung quanh mà chẳng biết nó nằm ở đâu. Hạnh phúc của chúng ta nằm ở chính hạnh phúc của người khác. Hãy trao cho người khác niềm hạnh phúc và bạn cũng sẽ có niềm hạnh phúc của riêng mình. Và đó chính là mục đích của đời người.

Theo Medium
Thiên Cầm biên dịch