Trong bài học này, chúng ta cùng tìm hiểu về một thành ngữ rất thú vị trong tiếng Anh: As quick as a flash.

Dịch nghĩa: Nếu bạn làm việc gì as quick as a flash/ lightning, có nghĩa là bạn làm việc đó nhanh như chớp, nhanh như cắt.

Ví dụ minh họa:

The dancers bolted across the stage as quick as a flash.

Các vũ công chạy ngang sân khấu nhanh như chớp.

The clever boy got the answer to the riddle as quick as a flash.

Cậu bé thông minh đã giải được câu đố nhanh như chớp.

She’s as quick as lightning on the tennis court.

Cô gái nhanh như chớp trên sân quần vợt.

Ngữ pháp: Thông thường cấu trúc “as+ adj/adv + as” được dùng trong các so sánh ngang bằng.

I am as tall as him.

Tôi cao bằng anh ấy.

She speaks English as well as I do.

Cô ấy nói tiếng Anh cũng tốt như tôi

Thiện Nhân